Internetowa Liturgia Godzin


Ty, który razem z siostrami
Opłakiwałeś Łazarza,
Swoją wszechmocą sprawiłeś,
Że do nich żywy powrócił.

Ty swego Ojca prosiłeś,
By Twoim katom przebaczył;
Łotra, co cierpiał przy Tobie,
Podniosłeś słowem pociechy.

Ty umierając, uczniowi
Maryję dałeś za Matkę,
Aby się stała dla wiernych
Otuchą podczas konania.

Zmiłuj się, Chryste, nad nami,
Bo za nas krew swą przelałeś;
Przemień obawę przed śmiercią
Na radość życia wiecznego.

Brat, który z ziemi odchodzi,
Niech Twe wezwanie usłyszy;
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.


Incipit: Ty, który razem z siostrami
Godzina: Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa i popołudniowa): Oficjum za zmarłych
o jednym zmarłym (w nowym wydaniu tomu I ten hymn jest przeznaczony na wszystkie trzy godziny Modlitwy w ciągu dnia w przypadku odmawiania tylko jednej z nich)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1299
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1300
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1774
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1644
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1656
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1686
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1756