Internetowa Liturgia Godzin


Ty umierając, uczniowi
Maryję dałeś za Matkę,
Aby się stała dla wiernych
Otuchą podczas konania.

Zmiłuj się, Chryste, nad nami,
Bo za nas krew swą przelałeś;
Przemień obawę przed śmiercią
Na radość życia wiecznego.

Siostra, co z ziemi odchodzi,
Niech Twe wezwanie usłyszy;
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.


Incipit: Ty umierając, uczniowi
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Oficjum za zmarłych
o jednej zmarłej (w starym wydaniu tomu I i w pozostałych tomach LG ten hymn jest przeznaczony wyłącznie na Modlitwę popołudniową w przypadku odmawiania więcej niż jednej godziny Modlitwy w ciągu dnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1305