Internetowa Liturgia Godzin


Ty swego Ojca prosiłeś,
By Twoim katom przebaczył;
Łotra, co cierpiał przy Tobie,
Podniosłeś słowem pociechy.

Zmiłuj się, Chryste, nad nami,
Bo za nas krew swą przelałeś;
Przemień obawę przed śmiercią
Na radość życia wiecznego.

Brat, który z ziemi odchodzi,
Niech Twe wezwanie usłyszy;
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.


Incipit: Ty swego Ojca prosiłeś
Godzina: Modlitwa południowa: Oficjum za zmarłych
o jednym zmarłym (w starym wydaniu tomu I i w pozostałych tomach LG ten hymn jest przeznaczony wyłącznie na Modlitwę południową w przypadku odmawiania więcej niż jednej godziny Modlitwy w ciągu dnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1304