Internetowa Liturgia Godzin


Trzymając lampę płonącą
Na gody weszłaś, dziewico,
By Chrystus, Król wiecznej chwały,
Poślubił ciebie na zawsze.

Już jedno z Panem stanowisz
I tobą cieszy się niebo,
Bo zasłużyłaś przez czystość,
By Oblubieniec cię wybrał.

A teraz ukaż nam drogę,
Modlitwą broń nas od złego
I pomóż mężnie odpierać
Przebiegłe ciosy szatana.

Maryja, Matka Jezusa,
Dziewiczej przykład miłości,
Niech się przyczynia za nami
I ulży doli wygnańców.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Na wieki będzie podzięka
Za serca wierne i czyste,
Żyjące tylko dla Niego. Amen.


Incipit: Trzymając lampę płonącą
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o dziewicach - o jednej dziewicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1203
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1206
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1678
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1549
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1561
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1591
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1696