Internetowa Liturgia Godzin


Tobie chwała, narodzony
Dla zbawienia wszystkich ludzi,
Panie Jezu, Synu Matki,
Która z Ducha Cię poczęła.

Tobie dzisiaj oddajemy
Myśli, słowa i uczynki,
Ty przeniknij je swą łaską,
Aby godne były Ciebie.

Twoja gwiazda betlejemska
Stała się już jasnym słońcem
I oświeca drogę życia,
Którą chcemy iść ku Tobie.

Chryste, któryś się objawił
Wielkim mędrcom i pasterzom,
Cześć i wieczne panowanie
Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen.


Incipit: Tobie chwała, narodzony
Godzina: Modlitwa południowa: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)

Modlitwa południowa: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 354