Internetowa Liturgia Godzin


Ten, którego zrodził Ojciec,
Zanim świat zaistniał w czasie,
Alfą i Omegą zwany,
Sam początkiem jest i kresem
Wszystkich bytów, co minęły,
Teraz są i kiedyś będą.

On to przyjął postać sługi
I śmiertelne ludzkie ciało,
By potomków prarodzica
Uratować przed wyrokiem,
Który miał ich sprawiedliwie
Strącić w ciemną otchłań piekła.

O szczęśliwe narodzenie,
Gdy Dziewica nieskalana
Dała nam Odkupiciela
Poczętego mocą Ducha;
Oto Dziecię, nasz Zbawiciel,
Przeszedł już przez świętą bramę!

Ten, którego dawnych wieszczów
Głos natchniony zapowiadał
I stronice ksiąg prorockich
Uroczyście przyrzekały,
Przyszedł z dawna obiecany,
Niech więc wszystko Go uwielbia!

Cześć oddajmy Bogu Ojcu,
Równa chwała niechaj będzie
Chrystusowi zrodzonemu
Przez Maryję, Matkę czystą;
Wysławiajmy też z weselem
Ducha łaski i pociechy. Amen.


Incipit: Ten, którego zrodził Ojciec
Godzina: I i II Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
01.01. - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 421, 433
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 424, 436
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 179