Internetowa Liturgia Godzin


Śpiewajmy hymny triumfu
I sławmy dzisiaj z radością
Zwycięstwo Bożych wyznawców
Nad lękiem, bólem i śmiercią.

Jak Chrystus hańbą okryci,
Samotni wobec cierpienia,
Odważnie znieśli męczeństwo,
Bo uwierzyli miłości.

Odchodząc z ziemi w udręce,
Wyznali mężnie przed światem,
Że Bóg jest dobrem najwyższym
I On im życie przywróci.

A teraz patrzą w oblicze
Swojego Mistrza i Zbawcy,
Gdyż On im bramę otworzył
Królestwa wiecznej światłości.

Niech męka sług Ewangelii
Umocni wiarę Kościoła,
A nam wyjedna obmycie
W ożywczej krwi Barankowej.

Wielbimy Ciebie, Wszechmocny,
Za świadków Twojej wielkości;
Majestat, cześć i podzięka
Niech będzie Trójcy Najświętszej. Amen.


Incipit: Śpiewajmy hymny triumfu
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o wielu męczennikach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1114
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1122
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1585
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1469
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1481
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1511
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1645