Internetowa Liturgia Godzin


Szósta nadeszła godzina
I do modlitwy przyzywa,
Chwałę więc Bogu należną
Oddajmy duchem radosnym.

O tej godzinie Baranek
Odkupił grzechy ludzkości,
Mocą ofiary krzyżowej
Straconą cześć nam przywrócił.

Jego to jasność na krzyżu
Zaćmiła blaski południa,
Przeto swe serca otwórzmy
Na dar tak wielkiej światłości.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.


Incipit: Szósta nadeszła godzina
Godzina: Modlitwa południowa: Adwent (po 17 grudnia)

Modlitwa południowa: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 286, 483
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 293, 485
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 547
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 503
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 559
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 108, 207, 706