Internetowa Liturgia Godzin


Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki,
Zrodzony przez Nią w nietkniętej czystości,
Usłysz te hymny śpiewane ku chwale
Mężnej dziewicy.

Tobie oddana, już niebem się cieszy
Za panowanie nad swoją słabością;
Ciebie wyznając przez ciała męczeństwo
Świat zwyciężyła.

Pełna odwagi, choć śmierci nie pragnąc,
Przyjęła mękę i liczne cierpienia;
Krew swą przelała, by mogła osiągnąć
Pokój wieczności.

Boże wszechmocny, przez jej wstawiennictwo
Uwolnij grzesznych od kary za winy,
Abyśmy mogli wysławiać Cię zawsze
Sercem radosnym. Amen.


Incipit: Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o dziewicy męczennicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1143
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1149
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1617
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1495
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1507
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1537
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1665