Internetowa Liturgia Godzin


Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
Światłem i czasem rządzisz mądrze
Następstwo godzin ustalając.

Wieczór napełnij swoim blaskiem,
By mroki nie zgasiły życia;
Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
Doprowadź nas do wiecznej chwały.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.


Incipit: Stwórco potężny wszystkich rzeczy
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Adwent (przed 17 grudnia)

Modlitwa popołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 131, 350
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 145, 355
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 549
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 505
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 561