Internetowa Liturgia Godzin


Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Ponad wszystkimi ludami tej ziemi,
Włożył w twe usta swoje własne słowa
Jakże płomienne.

Byłeś człowiekiem słabym jako inni,
Pan jednak mocą napełnił twe serce;
Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie
W swoim imieniu.

Kazał ci zwalczać zło i zaślepienie,
Dźwigać z upadku wątpiących i grzesznych,
Głosić narodom pokój i królestwo
Dobrej Nowiny.

Święty pasterzu i następco Piotra,
Otwórz nam niebo kluczami Chrystusa,
Ukaż owczarni tobie powierzonej
Drogę zbawienia.

Bogu jednemu w Trójcy Wszechmogącej,
Który zbudował swój Kościół na Skale,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.


Incipit: Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o papieżu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1170
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1172
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1642
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1517
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1529
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1559
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1677