Internetowa Liturgia Godzin


Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.Incipit: Słowo zrodzone przez Ojca
Godzina: Godzina Czytań: Adwent (przed 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 126
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 140
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 42