Internetowa Liturgia Godzin


Słowo zrodzone przed światłem
I blasku Ojca jasności,
Panie i Stwórco wszystkiego,
Czekamy z wiarą na Ciebie.

Ty, który w łonie Dziewicy
Poczęty z Ducha zostałeś,
Przyjdź po raz drugi na ziemię
I okaż swoją potęgę.

Bądź dla nas Nowym Przymierzem,
Pojednaj z Ojcem grzeszników,
Twoim pokojem nas obdarz
I rozpal serca miłością.

Kiedy zabłyśnie na niebie
Twojego sądu zapowiedź,
Wspomnij na gwiazdę promienną,
Co ludziom łaskę wieściła.

Tobie, którego pragniemy
I przyzywamy z ufnością,
Z Ojcem i Duchem Najświętszym
Niech będzie chwała na wieki. Amen.Incipit: Słowo zrodzone przed światłem
Godzina: Godzina Czytań: Adwent (przed 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 127
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 141
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 43