Internetowa Liturgia Godzin


Sławmy niewiastę roztropną
I ozdobioną cnotami,
Która, bogata w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszy.

Sercem pokornym i cichym
Szukała Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

Czysta w uczuciach i myśli,
Pochlebstwem świata wzgardziła;
Bóg ją napełnił świętością
I dał jej chwałę wieczystą.

Całe swe życie oddała
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Ogląda Boże oblicze.

Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.Incipit: Sławmy niewiastę roztropną
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o jednej świętej kobiecie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1244
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1245
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1720
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1588
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1600
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1630
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1718