Internetowa Liturgia Godzin


Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.

Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,
Najlepszy Ojcze.

Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.

Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.


Incipit: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
Godzina: Kompleta: Części stałe
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1361
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1017
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 973
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1043
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1168