Internetowa Liturgia Godzin


Oto kapłani Boga Najwyższego,
Których On wybrał na sługi zbawienia,
Święci pasterze wiernie miłujący
Swoją owczarnię.

Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa,
Mądrzy i czyści, nieśli w swoich rękach
Jasne pochodnie.

Pełni czujności stali przy podwojach,
Aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze;
Kiedy zaś przyszedł, dom Mu otworzyli
Z wielką radością.

Tobie, o Boże, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia
Całe stworzenie. Amen.


Incipit: Oto kapłani Boga Najwyższego
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1172
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1174
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1644
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1519
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1531
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1561
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1678