Internetowa Liturgia Godzin


O Synu Ojca Jedyny,
Zrodzony dla nas z Dziewicy,
Twój chrzest, jak rosa ożywcza,
Uświęca wszystkich wierzących.

Przyszedłeś z nieba, Najwyższy,
Przyjmując postać człowieka,
By nas Twą śmiercią odkupić
I dać nam pełnię radości.

Wysłuchaj, Zbawco, łaskawie
Modlitwy swoich wyznawców:
Napełnij serca światłością,
Co Boże życie nam daje.

Pozostań z nami, o Panie,
I oddal nocne ciemności,
Z wszelkiego grzechu nas obmyj
I ulecz darem swej łaski.

O Chryste, prawdo i życie,
Niech Tobie cześć będzie wieczna,
A Ojcu z Duchem podzięka
Za objawienie nam Ciebie. Amen.


Incipit: O Synu Ojca Jedyny
Godzina: I Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 549
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 549
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 237