Internetowa Liturgia Godzin


O Pani wielce chwalebna,
Od gwiazd na niebie wznioślejsza,
Własnego Stwórcę i Syna
Karmiłaś piersią matczyną.

Przez Ewę dobro stracone
Przywracasz rodząc Jezusa
I grzesznym, godnym litości,
Wskazujesz drogę do raju.

O Bramo Króla wszechświata,
Promieniejąca jasnością,
Niech życie dane przez Ciebie
Z weselem wielbią zbawieni.

Niech Ojca z Duchem Najświętszym
I Twoim Synem, Dziewico,
Wysławia wszystko na wieki,
Gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.


Incipit: O Pani wielce chwalebna
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1078
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1089
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1546
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1421, 144
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1433, 1452
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1463, 1482
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1608, 1619