Internetowa Liturgia Godzin


O Jeruzalem szczęśliwe,
Które zwiesz się "Pokój",
Zbudowane jesteś w niebie
Z żyjących kamieni,
Otoczone aniołami
Jak orszakiem ślubnym.

Miasto Boże, pełne chwały,
Idziesz na swe gody,
By się stać oblubienicą
Bożego Baranka;
Twoje mury i ulice
Z najczystszego złota.

Bramy błyszczą blaskiem pereł
I otworem stoją
Dla każdego, który wejdzie
Bogaty w zasługi,
W ziemskim życiu cierpiąc mężnie
Dla imienia Pana.

Mistrz wygładza każdy kamień
Uderzeniem ciosów,
Spaja go z innymi w jedność
Wznoszonej świątyni;
Wszystkie mają trwać na zawsze
W miejscu wyznaczonym.

Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
Cześć i chwała niechaj będzie
I teraz, i zawsze,
Bo uczynił nas przybytkiem
Swojej obecności. Amen.


Incipit: O Jeruzalem szczęśliwe
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1057
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1069
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1524
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1401
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1413
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1443
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1595