Internetowa Liturgia Godzin


O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Własnością Ojca na wieki się stali,
A Duch Najświętszy różnymi drogami
Wiedzie ku Niemu.

Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą
Umacniasz łaską i nowym natchnieniem,
A dar miłości rozbudza w nich ziarno
Życia dla Ciebie.

Ty sam ich wzywasz, a oni z radością
Rzucając wszystko, zdążają za Tobą,
Na ścieżce krzyża szukając wytrwale
Ojca samego.

Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie
I doskonale spełnili Twą wolę,
A Ty im dałeś za wierność niezłomną
Wieczną nagrodę.

Wielbimy Ciebie, o Chryste, nasz Panie,
I Twego Ojca, i Ducha Świętego,
Bo za niewiele, co składa Ci człowiek,
Płacisz stokrotnie. Amen.


Incipit: O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o zakonnikach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1266
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1267
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1742
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1611
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1623
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1653
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1729