Internetowa Liturgia Godzin


Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Sławią Chrystusa z radosną wdzięcznością,
Bo zanurzony przez Jana w Jordanie
Uświęcił wodę.

Baranek Boży, niewinny i czysty,
Przyjął na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty ukazał nam drogę
Do nawrócenia.

Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia,
Ale w krynicy paschalnej kąpieli,
Bo w niej zawarta jest moc odkupienia
Przez krew Jezusa.

Niech wszyscy ludzie ochrzczeni w Chrystusie
Czerpią z weselem ze zdrojów zbawienia
I wielbią hymnem pokornej miłości
Najświętszą Trójcę. Amen.


Incipit: Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła
Godzina: Jutrznia: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 558
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 558
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 239