Internetowa Liturgia Godzin


Niech wierny lud jednogłośnie
Wysławia dźwięczną melodią
Dziewicę, która na niebie
Jaśnieje blaskiem promiennym.

Gdyż ona całe swe życie
Oddała chwale Chrystusa,
A teraz już się weseli
Wśród grona Jego wybranych.

Przezwyciężyła czystością
Słabego ciała pokusy
I gardząc świata urokiem
Zdążała śladem Chrystusa.

Za jej przyczyną, o Panie,
Właściwą ukaż nam drogę,
Podźwignij z nędzy upadków
I pomóż świętość zdobywać.

Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Wychwala całe stworzenie. Amen.Incipit: Niech wierny lud jednogłośnie
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o dziewicach - o jednej dziewicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1195
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1198
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1670
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1541
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1553
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1583
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1694