Internetowa Liturgia Godzin


Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,
Słowa żywota.

Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,
Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą
Pośród ciemności.

Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice
Życia wiecznego.

Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędrców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych
Blaskiem poznania.

Ten zaś, którego obchodzimy święto,
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.


Incipit: Nauczycielu wieczny i łaskawy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o doktorach Kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1189
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1191
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1663
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1535
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1547
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1577
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1689