Internetowa Liturgia Godzin


Miłość Chrystusa porywa
Potężnym nurtem jak rzeka,
Która unosi do portu
Wiecznego światła i szczęścia.

Miłość mocniejsza od śmierci
I nic jej zniszczyć nie zdoła,
Swoim płomieniem ogarnia
Człowieczą duszę i ciało.

Miłość Chrystusa jest głębią
Poznania Bożych tajemnic,
Źródłem przejrzystym pokoju,
Ogniskiem czystej radości.

Miłość wymaga ofiary,
By upodobnić do Pana
Tych, którzy żyjąc na ziemi,
Zdążają śladem Jezusa.

Ciebie, jedyna Miłości,
Przedwieczne Słowo Wcielone,
Z Ojcem i Duchem wielbimy
Za dar wierności dziewiczej. Amen.


Incipit: Miłość Chrystusa porywa
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o dziewicach - o wielu dziewicach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1204
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1207
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1679
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1550
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1562
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1592
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1697