Internetowa Liturgia Godzin


Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.

On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.

Rządząc owczarnią Piotrową
Dzierżyłeś klucze do nieba,
Słowem i własnym przykładem
Wzmacniałeś lud odkupiony.

Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.


Incipit: Mężu natchniony przez łaskę
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o pasterzach - o papieżu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1176
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1178
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1648
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1523
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1535
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1565
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1682