Internetowa Liturgia Godzin


Już dźwięczny głos się rozlega
I brzmi wśród nocnych ciemności:
Niech miną senne złudzenia,
Bo Chrystus z nieba jaśnieje!

Niech się przebudzą umysły
Przez grzech dotkliwie zranione,
Bo nowej gwiazdy promienie
Uleczą wszelkie słabości.

Baranek Boży przychodzi,
By łaską winy przeważyć,
A my pokornie błagajmy
O miłosierdzie nad nami.

Gdy Pan powtórnie nadejdzie
I trwoga świat opanuje,
Niech nas nie karze za błędy,
Lecz przebaczeniem obdarzy.

Choć jeszcze w czasu granicach
Jesteśmy wszyscy zawarci,
Już teraz pieśnią radosną
Wielbimy Trójcę Przedwieczną. Amen.


Incipit: Już dźwięczny głos się rozlega
Godzina: Jutrznia: Adwent (przed 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 128
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 142
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 44