Internetowa Liturgia Godzin


Dziś radośnie wysławiamy
Święte sługi Chrystusowe,
Które wiernie, z czystym sercem,
Poszły śladem swego Mistrza.

Chryste, lilio nieskalana,
Wszechmogący Królu dziewic,
Czysty stróżu ich miłości,
Racz zachować nas od grzechu.

Niech Twe serce się zlituje,
Boś jest pełen miłosierdzia,
Obmyj z winy nasze serca,
Okaż swoje przebaczenie.

Racz wysłuchać te modlitwy
I wyprostuj nasze drogi,
Byśmy mogli się weselić
Twoją dla nas łaskawością.

Jezu, Synu czystej Matki,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Chwała, cześć i uwielbienie
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.Incipit: Dziś radośnie wysławiamy
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o dziewicach - o wielu dziewicach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1196
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1198
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1671
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1541
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1553
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1583
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1695