Internetowa Liturgia Godzin


Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Cześć Mu oddając za wiernego sługę,
Który jaśnieje na porannym niebie
Jak blask słoneczny.

Święty pasterzu, mądry i pokorny,
Twoje wspomnienie jest otuchą dla nas,
Skoro przez ciebie Bóg ukazał ludziom,
Jak ich miłuje.

Wierny Mistrzowi, który cię powołał,
Strzegłeś owczarni powierzonej tobie,
Pragnąc ją oddać czystą i posłuszną
W ramiona Ojca.

Pomnóż w nas wiarę, miłość i nadzieję,
Prowadź bezpiecznie drogą odkupienia,
Byśmy po śmierci mogli się weselić
W królestwie życia.

Hołd uwielbienia Ojcu i Synowi
Z Duchem płomiennym łaski i pokoju,
Który obdarza Kościół pasterzami
Godnymi chwały. Amen.


Incipit: Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o prezbiterze
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1170
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1173
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1643
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1518
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1530
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1560
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1677