Internetowa Liturgia Godzin


Czysta Dziewico, Maryjo,
Przyczyno naszej radości,
Módl się za nami do Boga,
Gdy dzień osiągnął połowę.

Kiedy słoneczne promienie
Paliły kraj Galilei,
Poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,
By służyć matce Proroka.

Pomóż nam serca otworzyć
Na bliźnich naszych potrzeby;
Uproś nam miłość uczynną,
Wytrwałość w pracy i pokój.

Panu, któregoś zrodziła,
By stał się naszym zbawieniem,
Chwała niech będzie na wieki
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.


Incipit: Czysta dziewico, Maryjo
Godzina: Modlitwa południowa: Adwent (przed 17 grudnia)

Modlitwa południowa: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 131, 287
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 144, 294
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 45, 108