Internetowa Liturgia Godzin


Chwalmy mężnego pasterza,
Pełnego cnót i dobroci,
Który oddalił od świata
Niszczący wiatr niepokoju.

Nie bał się gromów monarchy,
Nie lękał władczej kobiety,
Zamknął podwoje kościoła
Przed nieprawością cesarza.

Mistrz niezrównany tłumaczył
Głębiny Bożych tajemnic,
Miodem płynącą wymową
Wykładał Pismo ludowi.

W duchu natchnionym przez wiarę
Układał hymny cudowne;
Sławiąc zasługi męczeństwa
Oddawał cześć grobom świętych.

Odpędź, Ambroży, od stada
Srogiego wilka Otchłani;
Twojej nauki jasnością
Oświecaj nas i wspomagaj.

Przyczyń się swoją modlitwą,
By Pan otworzył nam niebo,
Tam razem z tobą pragniemy
Wychwalać Trójcę pieśniami. Amen.


Incipit: Chwalmy mężnego pasterza
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
07.12. - św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 972
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 980
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1561