Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, zbawienie ludzkości
I Synu Ojca Jedyny,
Ciebie On zrodził przedziwnie
Przed wszelkich bytów początkiem.

Tyś chwały Jego odblaskiem
I wieczną świata nadzieją,
Usłysz więc nasze wołanie
Ze wszystkich ziemi zakątków!

Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś
Śmiertelną postać człowieka,
Rodząc się z łona czystego
Niepokalanej Dziewicy.

Dzień, który do nas powraca
Przez roku stałe nawroty,
Świadczy, że z Ojca stolicy
Przyszedłeś, aby nas zbawić.

Niebo i lądy z morzami,
I to, co w nich się znajduje,
Ojca wysławia z radością,
Gdyż On Cię posłał na ziemię.

Także i my, których, Panie,
Swej krwi obmyłeś strumieniem,
Nowym Cię hymnem wielbimy
W rocznicę Twoich narodzin.

Jezu zrodzony z Maryi,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwałę i cześć bezgraniczną
Oddaje wszelkie stworzenie. Amen.


Incipit: Chryste, zbawienie ludzkości
Godzina: Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)

I i II Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
25.12. - uroczystość Narodzenia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 346, 351, 368
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 350, 357, 374
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 134