Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, nadziejo zbawienia,
Życie i zmartwychpowstanie,
Do Ciebie w śmierci godzinie
Wznosimy serca i oczy.

Wiesz, czym są lęki śmiertelne,
Znasz także grozę konania,
Bo cichy, głowę skłoniwszy,
Oddałeś Ojcu swą duszę.

Wziąłeś na siebie z miłości
Boleść i smutek człowieczy,
A wszystkich z Tobą cierpiących
W Ojcowskie składasz ramiona.

Wisząc przybity do krzyża,
Ręce rozwarłeś szeroko,
By konających w udręce
Do rany serca przygarnąć.

Ty zwyciężyłeś szatana,
Tyś bramy nieba otworzył,
Więc teraz pociesz nas, Panie,
I życiem obdarz po śmierci.

Także i ci, których ciała
Śpią już w bezmiernym pokoju,
Niech w Twoim świetle się zbudzą,
By Ciebie wielbić na wieki. Amen.


Incipit: Chryste, nadziejo zbawienia
Godzina: Jutrznia: Oficjum za zmarłych
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1292
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1293
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1767
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1637
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1649
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1679
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1749