Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, łaskawy Władco całej ziemi,
Lud zgromadzony wychwala Cię hymnem
W Twojej świątyni, której obchodzimy
Doroczne święto.

Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem
Króla bez granic i bramą ojczyzny,
Która otwiera swe podwoje wszystkim
Spragnionym nieba.

Tutaj przychodzi rzesza Twych wyznawców,
Tu sakramentów udziela się hojnie,
Tu chrześcijanie żywią się darami
Wiecznego życia.

Okaż nam, Panie, który nami rządzisz,
Swoje oblicze spokojne i dobre,
Dziś bowiem Ciebie chcemy w tej świątyni
Z radością sławić.

Tobie, nasz Królu wielce miłosierny,
Któryś zamieszkał pomiędzy grzesznymi,
Równa niech będzie chwała z Twoim Ojcem
I Duchem Świętym. Amen.Incipit: Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1039
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1052
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1505
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1384
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1396
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1426
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1591