Internetowa Liturgia Godzin


Chóry świętych Serafinów
Niech śpiewają hymn pochwalny,
Aby sławić razem z nami
Ucznia Panu najmilszego.

Jan poznawał tajemnicę,
By objawić ją ludzkości:
Syn zamieszkał w łonie Matki,
Chociaż jest na łonie Ojca.

O szczęśliwy Apostole,
Ciebie wybrał Mistrz najlepszy,
Abyś widział blask Taboru
I w Ogrojcu Jego mękę.

Tyś oglądał w zachwyceniu
Wnętrze nieba otwartego,
Gdzie Baranek w majestacie
Oblubieńcem jest Kościoła.

Pan obdarzył cię imieniem
Syna swojej czystej Matki,
Ty nas uczyń Jej synami
I w Chrystusa ukryj sercu!

Chwała Słowu Wcielonemu,
Które z wiarą uwielbiamy,
Chwała Jego Ojcu z Duchem
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.


Incipit: Chóry świętych Serafinów
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
27.12. - święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1012
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1022
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1576