Internetowa Liturgia Godzin


Boże, jesteś ponad czasem,
W Tobie tylko źródło życia,
Wejrzyj na nas, ludzi grzesznych
I podległych prawu śmierci.

Śmierć ustanowiłeś karą
Dla człowieka upadłego,
Aby proch, co w proch powraca,
Przez nią mógł przebłagać Ciebie.

Z Twojej woli jednak, Ojcze,
Winno przetrwać tchnienie życia
Jako ziarnko niezniszczalne,
Które znakiem jest wieczności.

W Tobie ufność pokładamy,
Że do życia nas przywrócisz,
I wydźwignie nas ku Tobie
Chrystus, pierwszy zmartwychwstały.

Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.Incipit: Boże, jesteś ponad czasem
Godzina: Godzina Czytań: Oficjum za zmarłych
o wielu zmarłych
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1279
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1281
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1755
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1625
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1637
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1667
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1737