Internetowa Liturgia Godzin


Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

O dziwne narodzenie,
Nigdy nie wysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

Bogu bądź cześć i chwała,
Która by nie ustała,
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
I Świętemu Duchowi,
W Trójcy Jedynemu. Amen.


Incipit: Anioł pasterzom mówił
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1349
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 353, 1356