Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ap 15, 3-4
Tytuł: Hymn uwielbienia
Incipit: Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 506, 661, 746, 831, 913, 1179, 1236
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 508, 661, 835, 1181, 1238
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 795, 921, 1106, 1527, 1652, 1713
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 659, 887, 1526, 1581
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 615, 843, 1538, 1593
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 671, 899, 1568, 1623
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 217, 594, 814, 1040, 1598, 1685

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum