Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2)
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy

Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: 1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2
Tytuł: Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy
Incipit: Bóg jest światłością
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 747, 919
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1015, 1194
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 774, 1001
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 730, 957
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 786, 1013
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 927, 1149

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum