Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (1 P 1, 3-9)
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu †
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni †
mocą Bożą dla zbawienia, *
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary †
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: 1 P 1, 3-9
Tytuł: Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei
Incipit: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 698, 870
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 961, 1144
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 706, 936
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 662, 892
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 718, 948
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 862, 1085

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum