Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (por. 1 Tm 3, 16)
Tajemnica i chwała Chrystusa

W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chrystus objawił się w ciele, *
w Duchu został usprawiedliwiony.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Ukazał się aniołom, *
ogłoszony był poganom.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Znalazł wiarę w świecie, *
wzięty został w chwale.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
W. Chwalcie Pana, wszystkie narody!


Tekst: 1 Tm 3, 16
Tytuł: Tajemnica i chwała Chrystusa
Incipit: Chwalcie Pana, wszystkie narody
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 487
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 490
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1027
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1219
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 210, 1395

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum