Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ef 1, 3-10
Tytuł: Bóg Zbawca
Incipit: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 613, 698, 782, 867, 1065, 1084, 1089, 1100, 1150, 1193, 1210, 1215, 1242, 1258
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 614, 784, 1077, 1095, 1100, 1110, 1155, 1196, 1213, 1217, 1243, 1259
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 869, 1055, 1532, 1552, 1558, 1572, 1624, 1668, 1685, 1690, 1718, 1734
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 480, 593, 822, 1408, 1427, 1446, 1456, 1501, 1539, 1556, 1560, 1586, 1603
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 549, 778, 1420, 1439, 1458, 1468, 1513, 1551, 1568, 1572, 1598, 1615
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 605, 834, 1450, 1469, 1488, 1498, 1543, 1581, 1598, 1602, 1627, 1645
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 750, 977, 1603, 1615, 1626, 1636, 1670

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum