Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Oz 6, 1-6)
Bóg pragnie miłości, a nie krwawej ofiary
Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego zgodnie z Pismem (1 Kor 15, 4)

Chodźcie, powróćmy do Pana, †
On nas poranił i On nas uleczy, *
On nas uderzył i On nas uzdrowi.
Po dwóch dniach przywróci nam życie, †
a dnia trzeciego nas dźwignie, *
i żyć będziemy w Jego obecności.
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; *
Jego przyjście jest pewne jak zorza poranna,
Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas *
i jak deszcz późny, który poi ziemię.
"Cóż, Efraimie, mogę ci uczynić, *
co pocznę z tobą, Judo?
Miłość wasza jest podobna do chmur o świtaniu, *
albo do rosy, która prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez proroków, †
zabijałem słowami ust moich, *
a moje Prawo zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, *
bardziej poznania Boga niż całopalenia".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Oz 6, 1-6
Tytuł: Bóg pragnie miłości, a nie krwawej ofiary
Incipit: Chodźcie, powróćmy do Pana
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1791

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum