Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Jr 7, 2-7)
Postępujcie sprawiedliwie, a zamieszkam z wami
Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i swój dar ofiaruj (Mt 5, 24)

Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, †
którzy wchodzicie tymi bramami, *
aby oddać pokłon Panu.
Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: †
"Poprawcie wasze postępowanie i uczynki wasze, *
a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu.
Nie ufajcie słowom kłamliwym, które głoszą: †
Świątynia Pana, świątynia Pana, *
oto świątynia Pana!
Jeśli bowiem naprawdę poprawicie wasze postępowanie †
i tylko sprawiedliwością kierować się będziecie *
jeden wobec drugiego,
Jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, *
a krwi niewinnej nie przelejecie w tym miejscu,
I jeśli nie pójdziecie za obcymi bogami *
na waszą zgubę,
Wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, †
w ziemi, którą dałem waszym przodkom *
od dawna i na zawsze".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Jr 7, 2-7
Tytuł: Postępujcie sprawiedliwie, a zamieszkam z wami
Incipit: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1333
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1332
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1798
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1671
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1681

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum