Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 61, 10 - 62, 3)
Radość Nowego Jeruzalem
Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21, 2)

Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę, *
ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 61, 10 - 62, 3
Tytuł: Radość Nowego Jeruzalem
Incipit: Ogromnie weselę się w Panu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1334
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1334
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1799
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1672
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1682

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum