Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 42, 10-16)
Chwała zwycięskiego Boga
Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Jego chwała aż po krańce ziemi.
Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, *
i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają.
Niech woła pustynia i miasta, *
osiedla plemienia Kedar.
Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, *
ze szczytów gór niech wołają radośnie.
Niech Panu oddają chwałę, *
Jego cześć niech głoszą na wyspach.
Jak mocarz Pan kroczy, *
jak wojownik pobudza odwagę;
Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, *
nieprzyjaciół męstwem przewyższa.
"Długo milczałem, *
powstrzymywałem siebie w spokoju,
Teraz jak rodząca zakrzyknę, *
będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie.
Wypalę góry i pagórki, *
sprawię, że wyschnie cała ich zieleń,
Rzeki w stawy przemienię *
i osuszę jeziora.
Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, *
powiodę ich ścieżkami, których nie znają;
W światło zamienię ich ciemności, *
a miejsca wyboiste w równinę".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 42, 10-16
Tytuł: Chwała zwycięskiego Boga
Incipit: Śpiewajcie Panu pieśń nową
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 861, 1316
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 864, 1316
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1137
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 927
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 883
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 939
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1077

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum