Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 33, 13-16)
Bóg sędzia sprawiedliwy
Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko (Dz 2, 39)

Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
bezbożnych przeniknęło drżenie:
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
i kto mówi prawdę;
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
Taki zamieszka na wysokościach, †
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 33, 13-16
Tytuł: Bóg sędzia sprawiedliwy
Incipit: Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 800
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 802
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1073
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 845, 1658
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 801, 1670
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 857
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1000

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum