Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 26, 1b-4. 7-9. 12)
Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Mur Miasta Świętego ma dwanaście warstw fundamentu (Ap 21, 14)

Mamy miasto potężne, †
a Pan dla jego ocalenia *
otoczył je murem i przedmurzem.
Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, *
który dochowuje wierności.
Jego duch niezachwiany †
przez Ciebie jest umacniany pokojem, *
pokojem, bo zaufał Tobie.
Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, *
gdyż Pan jest wiekuistą Opoką.
Prosta jest ścieżka sprawiedliwego, *
Ty równasz jego drogę szlachetną.
Także i my na ścieżce Twoich wyroków *
czekamy na Ciebie, o Panie.
Twoje imię i pamięć o Tobie *
są pożądaniem duszy.
Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, *
mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu.
Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, *
jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości.
Panie, obdarz nas pokojem, *
bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 26, 1b-4. 7-9. 12
Tytuł: Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Incipit: Mamy miasto potężne
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 787, 1323
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 790, 1323
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1060, 1795
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 829, 1667
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 785
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 841
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 984

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum