Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Syr 39, 13-16a)
Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie
Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2, 14)

Słuchajcie mnie, pobożni synowie, i się rozwińcie *
jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
Jak Liban wydajcie woń przyjemną *
i zakwitnijcie jak lilia!
Mocnym głosem pieśń zaśpiewajcie, *
wysławiajcie Pana za wszystkie Jego dzieła!
Oddajcie chwałę Jego imieniu, †
pieśnią Go wywyższajcie *
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów,
A uwielbiając Go tak mówcie: *
"Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne!"
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Syr 39, 13-16a
Tytuł: Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie
Incipit: Słuchajcie mnie, pobożni synowie, i się rozwińcie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1335
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1335
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1801
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1674
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1684

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum